RUOKATURVALLISUUS

Ruokaturvallisuus yhdistetään usein siihen käsitykseen, että ruokaa on turvallista syödä ja siinä ei ole terveysriskejä. Tuntemattomia aineita tai niiden jäänteitä löytyy lähes kaikesta ruuasta ja saattavat syntyä luonnollisesti tai pilaantumisen seurauksena. Epäpuhtaudet voivat olla esimerkiksi biokemiallisia aineita, joista voi seurata terveysongelmia, niiden tyypistä riippuen. Lisäksi epäpuhtauden tyyppi vaikuttaa siihen voiko tuotetta syödä. Tunnetuille aineille on olemassa tasot, joiden avulla kerrotaan maksimitaso ko. aineelle kyseisessä tuotteessa. Tuotteiden toimittajamme tekevät tarkistuksia varmistuakseen, että näitä aineita ei löydy yli sallittujen määrien tuotteista joita valmistamme. Esimerkiksi öljyjen mukana emme halua eläinten kehoon joutuvan raskasmetalleja, PCB:tä (polykloorattuja bifenyylejä) tai dioksiineja. Lisäksi tuotteille tehdään mikrobiologisia analyysejä, jotka kertovat, mikäli tuotteissa on vaarallisia mikro-organismeja.
 

 

Me Effe Balancella keskitymme pitämään huolta lemmikeistä yksinkertaisella ja laadukkaalla tavalla, jotta voit keskittyä olennaiseen; Kullanarvoisiin hetkiin yhdessä lemmikkisi kanssa. Tavoitteeseen liittyy myös käytössä olevat pakkausmateriaalit ja prosessit, jolla voidaan varmistaa, ettei Effektrin päivittäinen käyttö aiheuta koskaan eläimelle riskejä ei toivotuista ympäristöä haittaavista epäpuhtauksista, kuten dioksiineista tai dioksiinin kaltaisista PCB-yhdisteistä, eikä öljyn hapettumisesta seuraavista haittavaikutuksista.


 

 
Yhteenveto


Effektri-tuotesarjan kehittäjä BioActri B.V on testannut perusteellisesti tuotteiden hapettumisstabiilisuuden käytössä olevissa muovisissa sekä alumiinisissa pakkauksissa.

Käytössä oli kaksi erilaista tutkimusmenetelmää: A. Testasimme hapettumisstabiilisuutta normaalissa käytössä 56 päivän ajan. Lämpötila 25 °C. B. Testasimme hapettumisstabiilisuutta pitkäaikaisessa varastoinnissa kolmen vuoden ajan. Lämpötila 25 °C. PV: n ja AV: n lisäksi analysoitiin myös kunkin näytteen rasvahappokoostumus kaasukromatografialla.

Peroksidi- ja anisidiiniarvoissa ei havaittu kohonneita tasoja. Tämä osoittaa selvästi, että tuotteessamme ja pakkausmateriaaleissamme ei tapahdu hapettumista; EI avattuihin pulloihin säännöllisen käytön aikana useiden viikkojen aikana, eikä suljetuissa pulloissa säilytyksen aikana useiden vuosien aikana. Myös tuotteiden rasvahappokoostumus säilyi täysin stabiilina.

Kaikki nämä tulokset osoittavat, että Effektri-öljyn koostumus yhdessä valittujen pakkausmateriaalien kanssa takaa täydellisen hapettumisstabiilisuuden ja vakaan rasvahappokoostumuksen sekä avoimissa pulloissa useita viikkoja, että avaamattomissa pulloissa useita vuosia.

Eurofins analysoi säännöllisesti Effektri-öljyn elintarviketurvallisuutta (www.eurofins.com). Analyysi osoittaa, että Effektrin suositeltava päivittäinen käyttö ei koskaan aiheuta riskiä lemmikkillesi, jopa eniten ei-toivotuista ympäristösaasteista, kuten dioksiinista ja dioksiinin kaltaisista PCB-yhdisteistä. Effektrin vaikutusta lemmikkiisi voidaan seurata käyttämällä Effektri DBS-testikittiä veren muutosten seuraamiseen mukaan lukien täydellinen rasvahappoprofiili, omega-3-taso ja omega-6/3-tasapaino.

 

 
Effektri Omega-3 on yksi monista omega-3-ravintoöljyistä, joita on saatavilla eläinlääkintämarkkinoilla. Effektri Omega-3 eroaa muista ravintoöljyistä sen yhdistelmällä puhdistettua omega-3-kalaöljyä ja erikoislaatuista extra-neitsytoliiviöljyä, joka sisältää runsaasti oleiinihappoa (OA, omega-9) ja vahvoja antioksidantteja (polyfenoleja).

Eurofins on elintarvikkeiden, rehujen ja elintarvikkeiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien ainesosien analysointiin erikoistuneiden laboratorioiden ketju. Eurofins analysoi säännöllisesti Effektrin ainesosien elintarviketurvallisuutta. Analyysit keskittyvät siihen, että öljyssä on edustettuna oikeat määrät rasvahappoja ja vitamiineja, mutta myös ei-toivottujen ympäristöhaittojen, kuten dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB-yhdisteiden puuttumisen. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ( EFSA) julkaisi äskettäin uuden tieteellisen lausunnon näiden epäpuhtauksien raja-arvoista ihmisravinnoissa ja eläinten rehussa(1).

Ihmisten kuluttajille sallittu enimmäisannos, joka ei koskaan aiheuta terveysriskiä, asetettiin 2 pg TEQ: ksi (myrkyllinen ekvivalentti) painokiloa kohti viikossa (1).

Sovellamme samoja tiukkoja raja-arvoja Effektrin tuotantoon eläinlääkinnälliseen käyttöön. Tästä syystä Effektrin annossuositukset eivät koskaan aiheuta riskiä ympäristömyrkyistä tai muista myrkyllisistä epäpuhtauksista eläimellesi.

Effektri luo kehossa voimakkaan tulehdusta ehkäisevän / antioksidanttisen suojausjärjestelmän yhdistämällä parhaat omega-3: n (EPA + DHA) ja Välimeren erikoislaatuisen oliiviöljyn, joka sisältää erittäin runsaasti vahvoja antioksidantteja (polyfenoleja). Samat vahvat antioksidantit suojaavat Effektriä myös pakkausmateriaalin sisällä. Seos sisältää asianmukaiset D -ja E-vitamiinitasot. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on hyväksynyt kuusi väittämää omega-3:n (EPA ja DHA) (2) ja yhden oliiviöljyn polyfenoleille (3). Seoksessa on useita ainutlaatuisia ominaisuuksia, kuten:

1. Effektri-öljysekoitus korjaa tärkeitä toiminnallisia ominaisuuksia, jotka häviävät luonnollisesta kalaöljystä jalostusprosessin aikana. Tähän kuuluvat antioksidantit ja tulehdusta torjuvat elementit. Puhdistusprosessi on tarpeen ympäristön epäpuhtauksien poistamiseksi, kuten mm. Euroopan ja Yhdysvaltain lainsäädännössä edellytetään. Joissakin tutkimuksissa on lisäksi osoitettu omega-3:n ja extra-neitsytoliiviöljyn synergiavaikutuksia rasvan aineenvaihduntaan ja oksidatiiviseen, eli hapettumisstressiin (4).

2. Oliivista saatavien polyfenoleiden antioksidanttisetvaikutukset toimivat säilyvyysajan stabilisaattorina, joka suojaa herkkää kalaöljyä hapettumiselta ja johtaa öljyn korkeampaan ja pitkäaikaisempaan imeytymiseen.

3. Seos on EFSA: n hyväksymän väitteen mukainen: ”Oliiviöljyn polyfenolit (> 5 mg vuorokaudessa) edistävät veren lipidien suojausta oksidatiiviselta stressiltä” (5). Tällaisen oksidatiivisen stressin välttäminen on erityisen tärkeää sydänterveyden kannalta. LDL-kolesterolin (huonon) hapettuminen on osa prosessia, joka voi johtaa kaventuneisiin tai tukkeutuneisiin suoniin (ateroskleroosi).

4. Suositellut päivittäiset annokset ovat Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen ihmisille antamien turvallisuusohjeiden mukaisia: ”Omega-3 (EPA + DHA) -annosta on turvallista käyttää jopa 0,05 grammaa painokiloa kohti (5 grammaa/ 80 kg:n henkilö), kunhan oksidatiivinen vakaus on taattu ”.

Oliiviöljystä saadut polyfenolit tuottavat vaaditun hapettumisstabiilisuuden, kuten on kuvattu EFSA:n hyväksymän väitteen mukaisesti.

Olemme testanneet perusteellisesti tuotteidemme oksidatiivista stabiilisuutta käyttämässämme muovipakkauksessa. Teimme niin kahdessa eri kokeellisessa kokoonpanossa:

A. Oksidatiivisen stabiilisuuden testaus tavanomaisessa käytössä: Pullot avattiin 5 kertaa viikossa ja säilytettiin 25 ° C: ssa 56 päivää. Näytteet otettiin säännöllisesti ja peroksidiarvot (PV) ja anisidiiniarvot (AV) määritettiin spektrofotometrialla AOAC-menetelmän mukaisesti. B. Oksidatiivista stabiilisuutta pitkäaikaisen varastoinnin aikana testattiin säilyttämällä useita suljettuja pulloja 25 ° C:ssa kolme vuotta. Testattavat pullot avattiin ja PV ja AV määritettiin. Avatut pullot suljettiin ja säilöttiin suljettuina testien suorittamispäiviin saakka. Testit tehtiin yhden vuoden varastoinnin jälkeen ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein.

PV: n ja AV: n lisäksi analysoitiin myös kunkin näytteen rasvahappokoostumus kaasukromatografialla.
Molemmissa kokeellisissa testauksissa (1) säännölliseen käyttöön avatut pullot ja (2) pullot, jotka on pidetty suljettuna pitkien varastointivuosien aikana, ei peroksidi- ja anisidiiniarvoissa tapahtunut nousua. Kaikki arvot olivat täydellisesti alueella 0 – 8 peroksidiarvolle ja 0 – 20 anisidiiniarvolle. Edes mitään vähäisessä määrässäkään olevaa arvon nousua ei havaittu. Tämä osoittaa selvästi, että tuotteissamme ei näissä pakkausmateriaaleissa säilytettynä tapahdu hapettumista, ei avattuihin pulloihin tavallisen useiden viikkojen käytön aikana, eikä suljetuissa pulloissa useiden vuosien säilytyksen aikana. Myös tuotteiden rasvahappokoostumus pysyi täysin vakaana.
Kaikki nämä tulokset osoittavat, että Effektri-öljyn koostumus yhdessä valittujen pakkausmateriaalien kanssa takaa täydellisen hapettumiskestävyyden ja vakaan rasvahappokoostumuksen, molemmat avoimet pullot useita viikkoja ja suljetuissa pulloissa useita vuosia.